fbpx

מסקנותיה של רשות ההון בעקבות תרגיל הסייבר השנתי.

רשות שוק ההון פרסמה במהלך שבוע שעבר את מסקנותיה הסופיות על יכולות ההגנה ותפעול של מוסדיים בישראל תחת מתקפת סייבר.
בתחילת השנה התקיים תרגיל המדמה מתקפת סייבר כנגד גופים וכנגד שרשרת האספקה של הגופים.
במסגרת התרגיל, הגופים נדרשו לתרגל דיווח ופניה לגורמים הרלוונטיים לטיפול במתקפת סייבר באופן ישיר. במהלך התרגיל נמצא שלמרבית הגופים אין התייחסות להמשכיות עסקית בזמן התמודדות עם סחיטה ומתקפות כופר. בנוסף נראה שנהלי העבודה במרבית הגופים אינם מעודכנים ולא מקיפים מספיק להתמודד עם מתקפות סייבר, ללא התייחסות ללקוחות הגופים במהלך מתקפות סייבר ונוצר חשש לדליפת מידע.
עם זאת, הרשות מציינת לחיוב חלק מהגופים אשר להם יש תכנית היערכות להמשכיות עסקית.
רשות ההון מסכמת את התרגיל עם שביעות רצון מרמת המוכנות של המוסדיים למרות שמסקנותיה מעלות חששות.

האם לדעתכם הגופים המוסדיים יהיו מוכנים להתמודדות עם מתפקות סייבר עתידיות?

מה אתם חושבים?

סייבר ק.ש. - מסקנות רשות ההון לאחר תרגיל סייבר

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin