fbpx

לוידס׳ תחייב שקיפות לגבי שיפוי בזמן אירועי סייבר שונים בפוליסות החל משנת 2020

חברת הביטוח המובילה לוידס׳ בלונדון הורתה על מדיניות חדשה אשר תקבע האם הפוליסה תספק כיסוי לסיכוני סייבר.
החל מתחילת 2020 חתמי לוידס׳ ידרשו להבהיר האם המדיניות של נזקי רכוש צד ראשון כוללת או לא כוללת כיסוי לסיכוני סייבר.
לוידס׳ תבצע מעקב אחרי ביצוע הדרישה החדשה באמצעות פעולות פיקוח אשר מפעילה באופן שוטף ותוצג בתוכניות הפיקוח על השוק לשנת 2020.
מתקפות סייבר קשות כגון המתקפה על חברת Norsk Hydro במהלך השנה סייעו להגברת המודעות לצורך בכיסוי למתקפות סייבר בשוק.

מה אתם חושבים?

סייבר ק.ש. - לוידס הורתה על מדיניות חדשה

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin