fbpx

צפון קוריאה מממנת את ייצור הטילים באמצעות מתקפות סייבר

האו״ם פרסם לאחרונה דו״ח אשר קבע כי מתקפות סייבר של צפון קוריאה מסייעות לפיתוח תכנית הנשק להשמדה המונית.
הדו״ח הוגש ע״י מומחים עצמאיים למועצת הביטחון האחראית על הסנקציות על צפון קוריאה. בדו״ח נרשם כי צפון קוריאה ביצעה מתקפות סייבר מתוחכמות על מנת לגנוב כספים מעסקאות של מטבעות קריפטו וכספים ממוסדות פיננסיים. בנוסף, צפון קוריאה השתמשה במרחב הסייבר כדי להלבין את הכספים שגנבה.
בהמשך הדו״ח הוסבר כי הסיבה למתקפות הסייבר הן למימון תכניות נשק להשמדה המונית והערכת ההכנסות עומדת על כשני מיליארד דולר. בנוסף, מדווח כי זוהו לפחות 35 מתקפות סייבר על מוסדות פיננסיים ועסקאות של מטבעות קריפטו.

האם לדעתכם ישנם מדינות נוספות שמשתמשות במתקפות סייבר כדי לממן תכניות נשק?

מה אתם חושבים?

סייבר ק.ש. - צפון קוריאה משתמשת במתקפות סייבר לייצור נשק המוני

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin