fbpx

המפקח על הבנקים רוצה בזמן אירוע סייבר קיצוני התערבות של מערך הסייבר

המפקח על הבנקים ומערך הסייבר הלאומי חתמו לאחרונה על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה להגנת המערכת הבנקאית בתחום הגנת הסייבר.
מסמך העקרונות מגדיר שיתוף פעולה שמטרתו לחזק את המערכת הבנקאית מפני מתקפות סייבר עתידיות.
בנוסף, הגברת ההיערכות של המגזר הבנקאי מפני מתקפות סייבר.
מהמפקח על הבנקים נמסר: "כדי להגן על לקוחות הבנקים ועל המשק כנגד סיכוני סייבר, נדרשת פעולה משולבת של מספר גורמים במקביל״.
מראש מערך הסייבר הלאומי נמסר: "איומי הסייבר על מגזר הבנקאות גוברים ככל שעולם הבנקאות הופך לדיגיטלי, טכנולוגי ומקוון יותר״.

מה אתם חושבים?

סייבר ק.ש. - המפקח על הבנקים רוצה בזמן אירוע סייבר קיצוני התערבות של מערך הסייבר

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin